NY ALDERSGRENSE
31. januar 2023

1. februar 2023 innfører vi ny aldersgrense på TrimX. Fra da vil du først kunne bli medlem fra det året du fyller 16 år. Frem til du er 18 år, må du fremdeles tegne medlemskap i lag med foresatt.

TrimX har siden oppstarten i 2002, hatt et sterkt ønske om å tilby trening til deg, allerede fra du begynner på ungdomsskolealder. Etter at vi gikk over til å bli et ubemannet treningssenter, har dette dessverre vist seg vanskelig i videreføre. Endringen i aldersgrense skyldes en vedvarende manglende respekt for utstyr, orden og renhold, blant våre aller yngste medlemmer.

At vi er i en tid med økte utgifter, hvor hver eneste krone teller, gjør det enda litt vanskeligere å ta denne avgjørelsen. Men etter gjentatte advarsler til den yngste aldersgruppen, er det nå på tide å ta større hensyn til tilbakemeldinger fra  øvrige medlemmer og instruktører.

Eksisterende medlemmer under den nye aldersgrensen, kan beholde sitt medlemskap, så fremt ordensregler respekteres.