TRIMX

ÅPNINGSTIDER I JULEN

09 des

Santa-treadmillTrimX har følgende endring i åpningstider for jul og nyttår:

  • Lillejulaften: Stenger 2000
  • Julaften: STENGT
  • 1. Juledag: STENGT
  • 2. Juledag: STENGT
  • Lillenyttårsaften: Stenger 2000
  • Nyttårsaften: STENGT
  • 1. Nyttårsdag: STENGT

UTVIDET MEDLEMSKAP
Endringene i åpningstider påvirker ikke tilgang for deg med ‘Utvidet medlemskap’. Du har samme tilgang som vanlig.