TRIMX

NY TIMEPLAN FRA 1. MARS

23 feb

Ny timeplan fra 1. mars, er nå tilgjengelig for nedlastning på nettsidene, og for påmelding i medlemsappen BOOST.

Det er flere nye instruktører på timeplanen, med både kjente og ukjente tema. Vi håper å se deg i trening!

Endringer på timeplanen skjer fremdeles løpende, som følge av smittesituasjonen. Følg derfor med i BOOST-appen for eventuelle justeringer.

Møt opp i god tid og hold avstand. Sal og alt utstyr rengjøres før og etter hver time, og alle som trener bes om å rengjøre det utstyr de selv bruker.