OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
For løpende medlemskap med månedlige avdrag, er det en-1 måned oppsigelsefrist. Dersom medlemskap skal opphøre etter bindingstid, må oppsigelse skje 1 måned tidligere. Oppsigelse skal skje skriftlig i form av e-post, brev eller skjema som fylles ut i resepsjonen.

Kontantmedlemskap avsluttes automatisk ved kontraktslutt.

FRYS AV MEDLEMSKAP
Frys kan innvilges ved sykdom, svangerskap eller jobb/studier. Søknad om frys skal fortrinnsvis skje på søknadsskjema, og dokumentasjon på årsak må legges ved søknaden. Mottak av søknader har samme frist som oppsigelse av medlemskap, og søknad gies ikke tilbakevirkende kraft. Frys kan innvilges for minimum 2, og maksimum 10 måneder.

AKTIV FRYS
Ved studier eller uforutsett jobbsituasjon kan det innvilges Aktiv Frys. Med Aktiv Frys løper medlemskap som normalt, men har redusert pris (50%) i innvilget frys periode.

Se forøvrig vår avtaletekst for nærmere informasjon om oppsigelse og frys, eller henvend deg på e-post eller i resepsjonen.