TRIMX

Medlemskapet har 1-en måned oppsigelsestid. utover inneværende fakturaperiode.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
Ditt medlemskap har 1-en måned oppsigelsestid. utover inneværende fakturaperiode. Du må derfor påregne å motta en faktura etter at du har sendt oppsigelse. Oppsigelse skal skje skriftlig til post@trimx.no. Sletting av avtalegiro i nettbank er ikke å betrakte som en oppsigelse.

FRYS
Det kan innvilges frys ved sykdom, jobb eller studier. Frys kan innvilges i minimum 2-to, og maks 10-ti måneder. Søknad med dokumentasjon på årsak, kan sendes til post@trimx.no.

AKTIV FRYS
Ved studier eller uforutsett jobbsituasjon kan det også innvilges ‘Aktiv frys’. Ved ‘Aktiv frys’ løper medlemskap som normalt med full tilgang til treningssenteret, men med redusert pris (199 kr/mnd) i innvilget periode. ‘Aktiv frys’ kan innvilges i minimum 2-to, og maks 10-ti måneder. Søknad med dokumentasjon på årsak, kan sendes til post@trimx.no.

Se forøvrig vår avtaletekst for nærmere informasjon om oppsigelse, frys og ‘Aktiv frys’.