TRIMX

Timeplan og fremdrift

02 nov

ENDRING I TIMEPLAN FRA UKE 46
Fra uke 46 er Zumba® Fitness endelig på timeplanen, med trening hver mandag kl 2000. Tilrettelegging av Zumba® Fitness medfører også noen justeringer på timeplan for mandager og onsdager.

Den nye timeplanen kan lastes ned nettsidene. Vær oppmerksom på at den trer i kraft først i uke 46, og at bookingsidene alltid har korrekt oversikt over timer i sal og på sykkel.

FREMDRIFT I RENOVERING AV LOKALER
Fremdriften ifm oppussing av våre lokaler er noe forsinket, men heldigvis ikke nevneverdig. Lokaler blir overlevert TrimX 5. desember, og tilbakeflytting vil dermed skje de påfølgende dagene. Det vil bli gitt nærmere informasjon om eksakt dato for nyåpning på et senere tidspunkt.