TRIMX

Ubetjente åpningstider

09 jun

Edvard åpner dørSom medlem på TrimX har du også tilgang ut over de ordinære åpningstidene. Vi gir deg anledning til å trene når du vil.

Du må huske å ta med deg ditt medlemskort hvis du ønsker å benytte de ubetjente åpningstidene. Inngangsdøren er utstyrt med korteleser som kontrollerer din medlemsstatus.

I tillegg til de ordinære åpningstidene har du altså tilgang til treningssenteret med nøkkelkort. Dette omfatter mandag-fredag 1300-1500, og lørdager fra 100-1600.

Ubetjente åpningstider er kun for ordinære medlemmer, og du må huske å kun låse inn deg selv. Låser du inn andre enn deg selv kan du miste muligheten til å benytte deg av tilbudet.

De ubetjente åpningstidene er en prøveordning som fungerer godt for både medlemmer og treningssenteret, og vi håper at alle medlemmer fortsetter i samme gode ånd.